PROXYQB


Zdravý mozek v kostce

Pomocí chytrých kostek pomáháme všem lidem, kteří mají problémy se správným fungováním mozku.

PROXYQB je výsledek spolupráce klinických pracovníků a kutilů z biomedicíny. Opíráme se o reálnou klinickou zkušenost z nemocničního prostředí, současných poznatků o fungování mozku, IT a biomedicínských technologií.

Co řešíme?

Traumatická poranění mozku (TBI), cévní mozkové příhody a neurologické poruchy lidí v aktivním věku jsou celosvětově významnou výzvou v oblasti veřejného zdraví, lékařství a společnosti.

V Evropě se každoročně vyskytne přibližně 2,5 milionu případů TBI. Z tohoto počtu je třeba hospitalizovat asi 1 milion lidí. Každý rok zemře na následky TBI 75 000 lidí. (Zdroj: https://www.center-tbi.eu)

Vzhledem k dlouhodobému charakteru postižení, zejména po TBI nebo mrtvici, a jejich nestabilní povaze byli tito pacienti považováni za chronicky postižené s nižší kvalitou života. Aby se zabránilo chronickým následkům poruch, je pro pacienty vysoce nutná časná, dlouhodobá, kontinuální, cílená a komplexní neurorehabilitace. Je třeba zajistit komplexní přístup od raných fází nástupu až po návrat do každodenního života.

Rehabilitační kufřík

Obsahuje sadu rehabilitačních kostek, několik sad vyměnitelných stran pro každou kostku a tablet. Kostky jsou 6 cm velké, lehoučké a zároveň bytelné, vyrobené z moderních a bezpečných materiálů, takže zvládnou jak hrubší zacházení, tak i okousávání nejmenších.

Kufřík je vymyšlen tak, aby dokázal pracovat s šesti hlavními kognitivními oblastmi (pozornost, exekutivní funkce, učení a pamět, řeč, psychomotorické funkce, socialní kognice) a také jejich subdoménami. K neurorehabilitaci tak již není potřeba velká bedna nekompatibilních pomůcek, stačí jeden malý kufřík.

    Výhody ProxyQB

  • Stimulace kognitivních funkcí a současně jemné motoriky.
  • Použití od raných stádií a poté po dlouhou dobu léčby doma.
  • Zahrnutí telemedicíny.
  • Všechny hry mají na první pohled stejnou formu, tudíž nejsou stresující např. pro pacienty s autismem.
  • Kostky jsou ve velikosti vhodné jak pro dětské, tak dospělé ruce. Ale především jsou dobře uchopitelné také pro pacienty s postižením.

Moderní technologie

Řešení se skládá jak ze softwaru tak ze specializovaného hardwaru, díku kterému je vhodné pro jemnou motorickou i kognitivní rehabilitaci.

Kompaktnost

Naše zařízení je kompaktní a může být pacientovi zapůjčeno k použití doma. Je tedy schopné pomáhat od raných stádií léčby po celou dobu rekonvalescence doma.

Vyhodnocení dat

Díky online propojení je lékař schopen na dálku vyhodnocovat výsledky pacientů v reálném čase a podle potřeby upravovat jejich rehabilitační plán.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Prospekt: zde

Možná znáte

Seedr
woodr

YOUR IT ON ROCKET FUEL

Bohumínská 410/135
712 00 Slezská Ostrava-Muglinov
Česká Republika

IČ: 

07279531

Zkopírovat do schránky

DIČ: 

CZ07279531

Zkopírovat do schránky